Regnskap og revisjon 880x440 - Regnskap og revisjon

Regnskap og revisjon

Det er fort gjort å blande sammen regnskapsfører og revisor, for begge disse yrkene jobber med regnskap. Den enkle forklaringen er at det er regnskapsføreren som registrerer og rapporterer regnskapet. Revisorens jobb er å kvalitetssikre og bekrefte at regnskapet er korrekt.

Regnskapsførerens ansvar

Mange foretak har egne regnskapsførere som jobber med å registrere bilag og bistår økonomiavdelingen. Regnskapsføreren skal sikre at det ikke blir gjort feil, og at regnskapet er utarbeidet i henhold til gjeldende lover og regler. En feil i regnskapet kan bli alvorlig, selv om feilen ikke er gjort med vilje.

Regnskap og revisjon 1 - Regnskap og revisjon

Frykten for å gjøre feil, eller usikkerhet angående gjeldende regler og lover, gjør også at mange enkeltpersoner velger å bruke en regnskapsfører. Har du et enkeltpersonsforetak, er det mye å gjøre, og da kan det virke ekstra utfordrende å skulle ta ansvar for regnskapet i tillegg. Da er det greit å leie inn en regnskapsfører til å ta ansvaret for dette arbeidet.

Revisorens oppgaver

En revisor sjekker at rapporteringen til et selskap er korrekt. Regnskapet skal ofte ikke bare brukes av foretaket selv. Både myndigheter, eiere og eventuelle långivere vil gjerne vite hvordan det faktisk går med foretaket, og da vil de se regnskapet.

Revisoren skal bekrefte at regnskapet oppfyller kravene og at det er minimalt eller ingen feilinformasjon der. En revisor skal ha godkjenning, og det er viktig å sjekke at den du ansetter har en slik godkjenning. Det er også viktig at revisoren jobber uavhengig av regnskapsføreren og økonomiavdelingen. Dette er ekstra viktig for et foretak.

En revisor kan også hjelpe til med å gi råd om skatt, avgift, fisjon og fusjon, salg og oppkjøp. Revisoren kan også gi råd ved generasjonsskifter i foretaket og ved regnskapsmessige spørsmål og usikkerhet.

Som enkeltperson er det ikke sikkert du trenger både regnskapsfører og revisor, men store foretak trenger gjerne begge deler, for å være sikker på at regnskapet er i orden.